Het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda is een Maatschap van ruim 100 vrijgevestigde medisch specialisten.

LEES MEER OVER HET MSB GOUDA

Vakgroepen

Het MSB Gouda bestaat uit 18 vakgroepen onder te verdelen in snijdende, beschouwende en ondersteunende specialismen.

LEES MEER OVER DE VAKGROEPEN

Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda

Coronavirus

Op dit moment zetten ook al onze medisch specialisten alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om deze pandemie het hoofd te bieden. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van welke zorg nu prioriteit heeft en andere cliënten langer zullen moeten wachten op hun (niet-spoedeisende) behandeling. Dit is voor iedereen in het land een nare situatie, waarbij nog niet duidelijk is op dit moment hoe lang dit zal gaan duren. We zijn trots op de tomeloze inzet van al onze medewerkers en hulppersoneel. 

Wat is het MSB Gouda?

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda is een Maatschap van ruim 100 vrijgevestigde medisch specialisten. Het MSB Gouda levert patiënt- en klantgerichte medisch specialistische basiszorg van kwalitatief hoog niveau. Daarnaast biedt het MSB Gouda op een aantal onderdelen meer gespecialiseerde zorg met een regionaal karakter aan. Eveneens staat het volgen van innovatieve ontwikkelingen in de zorg hoog op de agenda. Het MSB Gouda hecht grote waarde aan het aanbieden van medisch specialistische opleidingen volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen.

Missie

Patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend. Dit alles gebeurt met maximaal oog voor duurzaamheidsprincipes.

LEES MEER OVER DE MISSIE Move_to_next_32 (1)

Vakgroepen

Het MSB Gouda bestaat uit 18 vakgroepen onder te verdelen in snijdende, beschouwende en ondersteunende specialismen.

LEES MEER OVER DE VAKGROEPEN Move_to_next_32 (1)

Bestuur

Het MSB Gouda heeft een slagvaardig bestuur. Zij is vanaf het eerste begin betrokken bij de oprichting van het bedrijf.

LEES MEER OVER HET BESTUUR Move_to_next_32 (1)