Het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda is een Maatschap van ruim 100 vrijgevestigde medisch specialisten.

LEES MEER OVER HET MSB GOUDA

Vakgroepen

Het MSB Gouda bestaat uit 18 vakgroepen onder te verdelen in snijdende, beschouwende en ondersteunende specialismen.

LEES MEER OVER DE VAKGROEPEN

Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda

Wat is het MSB Gouda?

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda is een Maatschap van circa  100 vrijgevestigde medisch specialisten. Het MSB Gouda levert patiënt- en klantgerichte medisch specialistische basiszorg van kwalitatief hoog niveau. Daarnaast biedt het MSB Gouda op een aantal onderdelen meer gespecialiseerde zorg met een regionaal karakter aan. Eveneens staat het volgen van innovatieve ontwikkelingen in de zorg hoog op de agenda. Het MSB Gouda hecht grote waarde aan het aanbieden van medisch specialistische opleidingen volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen.

Missie

Patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend. Dit alles gebeurt met maximaal oog voor duurzaamheidsprincipes.

LEES MEER OVER DE MISSIE Move_to_next_32 (1)

Vakgroepen

Het MSB Gouda bestaat uit 18 vakgroepen onder te verdelen in snijdende, beschouwende en ondersteunende specialismen.

LEES MEER OVER DE VAKGROEPEN Move_to_next_32 (1)

Bestuur

Het MSB Gouda heeft een slagvaardig bestuur. Zij is vanaf het eerste begin betrokken bij de oprichting van het bedrijf.

LEES MEER OVER HET BESTUUR Move_to_next_32 (1)